ETİK KURALLARIMIZ

 

  •           Değerli Onurlar Şirketi çalışanları ve ortakları; topluma, çevreye, müşterilerine ve iş ortaklarına karşı olan sorumluluklarının ışığında hareket eder. Onurlar Şirketi, iş etiği ve kurallarını: Sorumluluklarımız, Dürüstlük, Gizlilik, Çıkar Çatışması, Bilgilerin Korunması, İş Yerinde Saygı ve Güven Ortamı dinamikleri üzerine inşa ederek nesilden nesile itibarını korumaktadır. 
  •           Güvene dayalı iş dünyasında hizmetlerimize şeffaflık ve güvenin imzalarını atıyor olmamız başlıca gurur kaynağımız. Başarılı olmak için hem bireysel olarak hem de mesleki olarak ilerlemeli ve gelişmeliyiz.
  •           Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın bizlere duyduğu güven ve etik davranışlarımız, tüm emeklerimizin temelidir.

                     Onurlar Şirketi olarak temel prensiplerimiz;

  1. İşinizi severek yapınız. "Severek yapılan her iş kazanılır."

  2. Kurumdaki her bireyin hakkı saygı çerçevesinde korunur, “Saygı düzenin anahtarıdır”

  3. Dürüstlük ana felsefemiz, hakkaniyet prensiplerinden vazgeçilmez.

  4. Ekip çalışmasındaki temel iletişimi samimi ölçüler çerçevesinde bütünleştirerek güven duyulan bir ortamda çalışılması önceliğimiz.

  5. Yapılan her işte ahlaki değerlerimiz ve ilkelerimiz bizlere yol gösterir.

  6. Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca belirlenen kanunlara uyarak üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.

        İş Etiği Kurallarımız çerçevesinde "Her İnsan ve Meslek Onuru ile Birlikte Vardır ve Bizlerden Miras Olarak Kalacaktır."

                NUSRET ONUR

          Yönetim Kurulu Başkanı