İNSAN KAYNAKLARI 

 

  •           Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Distribütör sektörünün öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde önemli tecrübeye sahip, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojiye ayak uyduran (geliştiren), çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda ilerleyerek insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

  •           Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının uygun metotlarla gerçekleştirilmesidir.